پنبه ايران در دام "راکفلر"94

بخش چهارم: جريان‌شناسي ارتباط پنبه در ايران و پاکستان با «بنياد راکفلر»


*‌ بنياد راکفلر در کشاورزي ايران
پيش از اين خبرگزاري تسنيم از تلاش براي نفوذ جريانهاي بين‌المللي منتسب به صهيونيستها در برخي مراکز تصميم‌ساز عرصه زيست‌فناوري خبر داده بود. اين تصميم‌سازان بر بسياري از گلوگاههاي تصميم‌گير کشور نفوذ دارند. خبرگزاري تسنيم طي پژوهشي در اين رابطه اسناد قابل توجهي به‌دست آورده است. انتشار بخشي از اين اسناد در گروي ملاحظات امنيت ملي است؛ لکن برخي موارد به‌زودي منتشر خواهد شد. پروژه خاص جريان وابسته به اين کمپانيهاي چندمليتي در ايران، شامل «ورود بي‌محابا و بدون سنجش ريسک محصولات دستکاري ژنتيک به سفره مردم ايران» است، براي نمونه اسناد اهداي سه مدال - از سه مدال - طلاي کشاورزي ايران به سه صهيونيست منتشر شد.


پنبه ايران در دام راکفلر
مطلب مرتبط با اين عکس را {اينجا} ببينيد


واردکننده و رهبر جريان تراريخته‌ها در ايران بي‌شک «بهزاد قره‌ياضي» است. قره‌ياضي از منظر سياسي در حلقه نزديکان «عيسي کلانتري» جاي مي‌گيرد. بررسي ديدگاههاي اين جريان مجالي ديگر مي‌طلبد؛ لکن به‌طور اجمال نقش پرچم اين جريان در مقوله کشاورزي ايران «ما نمي‌توانيم» بوده تا کشاورزي ايران زمينگير شود. در بسياري از مواردي که درباره تغيير ساختارهاي کشاورزي ايران ــ به‌نفع واردات و عليه توليد داخل ــ فعاليت مؤثري انجام شده ردپاي اين جريان به چشم مي‌خورد. پيگيري جدي طرحهاي «نکاشت»، «کشت فراسرزميني»، «تراريخته» و آسيبهايي چون «نيشکر خوزستان» و «آزولا» از مواردي است که اين جريان با اقامه دليل غلط و انحرافي «عدم توانايي بخش کشاورزي در تأمين نياز مردم» به آنها دامن زده‌ است، حال آنکه کشاورزي ايران بدون ترديد ظرفيت توليد غذا براي 300 ميليون نفر را داراست. بعدها به اين مقوله نيز مفصلاً و با ارائه اسناد خواهيم پرداخت.
قره‌ياضي نيز حدود سه دهه قبل با حمايت عيسي کلانتري، وزير کشاورزي وقت، براي آموزش بيوتکنولوژي به «فيليپين» و به مؤسسه‌اي متعلق به بنياد راکفلر، فرستاده شد. سپس دانشنامه دکتراي خود را آشکارا با تأمين مالي اين بنياد تدوين کرد. سپس با دريافت سازواره ژني نوعي برنج از اين بنياد ــ که مقاومت گياه به آفت را افزايش مي‌دهد ــ و ورود آن به انواع بومي، مدعي توليد برنج تراريخته جديد در ايران شد!! (اين سازواره ژني توسط بنياد راکفلر ثبت پتنت شده و درصورت رهاسازي و مصرف عمومي اين محصول و همچنين پيوستن ايران به WTO کشور ايران ناچار به پرداخت غرامتي تأسف‌بارتر از «کرسنت» خواهد بود).
قره‌ياضي جوان پس از بازگشت به ايران با معاضدت سياسي عيسي کلانتري و محمدباقر نوبخت مدارج ترقي سياسي را يکي پس از ديگري طي کرد. ارتباط او با کلانتري طي سه دهه گذشته آن‌چنان نزديک است که برخي کلانتري را «دايي» قره‌ياضي مي‌دانند! با روي کار آمدن دولت نهم و در دوران وزارت محمدرضا اسکندري، اين جريان و وابستگان به او به محاق رفته و بايکوت شدند؛ امري که البته در دولت دهم تکرار نشد. در اين مدت قره‌ياضي در مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت و ذيل محمدباقر نوبخت مشغول به فعاليت بود. قره‌ياضي طي اين سالها سوداي نمايندگي مجلس و همچنين وزارت را هم در سر مي‌پروراند. او مسئول کارگروه کشاورزي ستاد ميرحسين موسوي بود. مقرر شده بود درصورت پيروزي ميرحسين در انتخابات، وزير جهاد کشاورزي شود؛ که تقدير طور ديگري رقم خورد.
قره‌ياضي از سال گذشته تاکنون با حکم وزير جهاد کشاورزي، عضو «کميته صدور مجوز براي رهاسازي محصولات تراريخته» نيز هست. همچنين وي با حکم محمدباقر نوبخت، ئول تدوين بودجه «پژوهشي» کل کشور در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.، است و بودجه مراکز مختلف «پژوهشي» کشور به تصميمات جريان منتسب به او وابسته است، ضمن اينکه بخش دانش و فناوري برنامه ششم را او تدوين کرده است.


پنبه ايران در دام راکفلر
تصوير حکم قره‌ياضي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور؛ قره‌ياضي هم‌اکنون بر «کل بودجه مراکز پژوهشي کشور» سيطره دارد.


پيش از اين بخش کوچکي از انبوه اسناد ارتباط او با نهادها و افراد در بنياد راکفلر در خبرگزاري تسنيم منتشر شد {اينجا}؛ خبري که هرگز تکذيب نشد. بخش اعظم اين اسناد توسط مراجع ذي‌صلاح در دست بررسي است و بخشهايي به‌زودي رسانه‌اي خواهد شد.


پنبه ايران در دام راکفلر


پنبه ايران در دام راکفلر
تصوير تشکر بهزاد قره‌ياضي از بنياد راکفلر بابت تأمين مالي پايان‌نامه‌اش** آيا موضوع فقط يک دانشنامه است؟
اما موضوع ارتباط قره‌ياضي و جريان مورد نظر با بنياد راکفلر به حمايت مالي از يک دانشنامه ساده ختم نمي‌شود؛ ذيلاً خواهيد ديد که قره‌ياضي را مي‌توان «دانش‌آموخته راکفلر در زمينه دستکاري ژنتيکي» دانست. ويبه فيليپين فرستاده شد و در سالهاي ابتدايي دهه 70 شمسي در «مؤسسه بين‌المللي تحقيقات برنج» (IRRI) در «لس‌بانوس فيليپين» فنون دستکاري ژنتيک را آموزش ديد. تصوير زير در CV او به‌اذعان خودش در {اينجا} قابل رؤيت است.


پنبه ايران در دام راکفلر
تصوير اذعان قره‌ياضي به آموزش در مؤسسه بين‌المللي تحقيقات برنج


*مؤسسه بين‌المللي تحقيقات برنج کجاست؟
جالب است بدانيد اين مؤسسه بين‌المللي، حدود نيم قرن پيش توسط بنياد راکفلر و با مشارکت بنياد فورد، براي آموزش نخبگان علمي کشورها و صدور فناوريهاي خاص از جمله دستکاري ژنتيک به آن کشورهاي ديگر تأسيس شده است. {اينجا}


پنبه ايران در دام راکفلر
«ايري» مؤسسه وابسته به بنياد فورد و بنياد راکفلر است


مراجعه به صفحه روزشمار «ايري» {اينجا} به‌روشني مالکيت بنياد راکفلر بر اين مؤسسه را نشان مي‌دهد. در اين تاريخچه، درباره تأسيس اين مؤسسه مي‌خوانيم:
«نمايندگان بنيادهاي راکفلر و فورد در مورد امکان‌سنجي ايجاد IRRI و محل احتمالي آن در دانشگاه کالج فيليپين کشاورزي، و قابليت توسعه و تبديل شدن آن به دانشگاه فيليپين در لس‌بانوس بحث کردند».


پنبه ايران در دام راکفلر
تصوير بحث بر امکان‌سنجي براي تشکيل «ايري»


اين تاريخچه در تاريخ 15 نوامبر 2013 به حواشي بازديد «برجسته‌ترين فرد خانواده راکفلر» از اين مؤسسه مي‌پردازد. در اين تاريخچه مي‌خوانيم:
«ديويد راکفلر جونيور، ملوان آمريکايي، خيّر، و شرکت‌کننده فعال مسائل غيرانتفاعي و زيست‌محيطي، از مؤسسه بازديد کرد. او عضو برجسته نسل چهارم راکفلرها موسوم به «عموزاده»هاست. ايري به‌عنوان يکي از موفقيتهاي بزرگ بنياد راکفلر درنظر گرفته مي‌شود».


پنبه ايران در دام راکفلر
تصوير رويدادهاي 15 نوامبر 2013پنبه ايران در دام راکفلر
ديويد جونيور راکفلر که از «ايري» به‌عنوان يکي از بزرگترين افتخارات راکفلر نام مي‌برد


*فعاليتهاي تجاري
قره‌ياضي از سالها پيش تاکنون به فعاليتهاي گسترده تجاري نيز مشغول است. در اين زمينه پيش از اين تصوير شرکتهاي متعدد قره‌ياضي نيز منتشر شد؛ حتي ديديم که يکي از «شرکتهاي تجاري قره‌ياضي و شرکا» با «آدرس قانوني پژوهشگاه ژنتيک!!» به فعاليتهاي تجاري پرداخته است. تعدادي از شرکتهاي متعدد قره‌ياضي از اين قرار است:
الف) شرکت زيست‌فناوران پرديس {اينجا}
ب) شرکت زيست‌سامانه غرب آسيا {اينجا}
ج) شرکت زيست‌گوهر نامدار پژواک {اينجا}
د) شرکت زيست‌فناور گستران رازي {اينجا}
ه) شرکت زيست‌پژوهان نانو پارس {اينجا}


پنبه ايران در دام راکفلرپنبه ايران در دام راکفلرپنبه ايران در دام راکفلرپنبه ايران در دام راکفلرپنبه ايران در دام راکفلرپنبه ايران در دام راکفلر


همچنين ايجاد رانت در اختصاص بودجه‌هاي پژوهشي به تعداد محدودي از شرکتها با اعضاي بعضاً مشترک در تصوير زير قابل رؤيت است.


پنبه ايران در دام راکفلرپنبه ايران در دام راکفلر
تصوير اختصاص بودجه پژوهشي به تعدادي شرکت خاص با اعضاي تکراري


محمدرضا اسکندري ــ وزير اسبق جهادکشاورزي ــ اين جريان را به‌خوبي مي‌شناسد. او در زمينه روند صدور مجوز و ارتباط محققان دولتي با شرکتهاي خصوصي گفت: «در کمال تعجب افرادي که قصد توليد و انبوه‌سازي محصولات تراريخته را دارند، با بودجه پژوهشي کشور، شرکت دانش‌بنيان تأسيس کرده‌اند و خودشان نيز عضو کميته نظارت بر تراريخته و مجوز واردات محصولات تراريخته‌اند. اما هيچ فردي از مخالفان تراريخته را نمي‌بينيم که در کميته صدور مجوز واردات حضور داشته باشد».
وزير اسبق جهاد در زمينه ارتباط راکفلر با توليد تراريخته‌ها تصريح کرد: «بزرگترين کارتل توليد محصولات تراريخته دنيا (راکفلر) يک کارتل اقتصادي صهيونيستي است».


پنبه ايران در دام راکفلر


بخش پنجم: پشت‌پرده پنبه تراريخته در پاکستان و ايران


پيگيري طرح شکست خورده پنبه تراريخته در پاکستان را فردي به‌نام «يوسف ظفر» به‌عهده دارد. شرايط سياسي و نفوذ يوسف ظفر در ساختارهاي دولتي کشور پاکستان، شباهتهاي کم‌نظيري با شرايط همزاد ايراني‌اش «بهزاد قره‌ياضي» دارد. يوسف ظفر نيز پس از دانش‌آموختگي و همکاري گسترده با راکفلر سلسله مراتب قدرت را تا مسئوليت در «سازمان انرژي اتمي پاکستان» طي کرد.


پنبه ايران در دام راکفلر
همکاري يوسف ظفر در مورد برنج تراريخته با راکفلر


او همچنين در مراکز تحقيقاتي زيست‌فناوري آمريکا مشغول به فعاليت است و حتي در همين زمينه از راکفلر و يونسکو جايزه مشترکي را دريافت کرده است.


پنبه ايران در دام راکفلر
دريافت جايزه توسط يوسف ظفر از راکفلر و يونسکو


يوسف ظفر بي‌ترديد يکي از نفرات اصلي است که سرگذشت تأسف‌بار پنبه تراريخته در پاکستان را رقم زده است. در پاکستان مشهور است که 90 درصد مقالات مرتبط با آفات پنبه تراريخته دنيا حاصل مطالعات او و تيم مرتبط با اوست!


پنبه ايران در دام راکفلر
«بهزاد قره‌ياضي» و «يوسف ظفر» در يک قاب


جمع‌بندي


1. تبعات بلندمدت محصولات تراريخته بر سلامتي مردم و محيط زيست هنوز در هاله‌اي از ابهام است؛ ضمن اينکه واردات خاموش و بي‌ضابطه اين محصولات (خاصه روغنهاي مايع تراريخته) نيز سالهاست بر سفره‌هاي مردم وارد شده سلامتشان را تهديد مي‌کند. چندي پيش اعلام شد که مبادي گمرکي حتي از آزمايشگاههاي تشخيص تراريختگي بي‌بهره‌اند. گرچه ممکن است سالها بعد اين محصولات حتي مفيد هم تشخيص داده شوند، اما آيا ورود بي‌ضابطه، بدون کنترل و بدون ارزيابي خطر اين محصولات با شرايط فعلي عقلاني است؟
2. در سطور فوق، از جرياني رونمايي شد که ريشه در آن‌سوي مرزها دارد، جرياني که با استقرار در مراکز تصميم‌ساز، چتر نفوذ خود را حتي در برنامه‌هاي بالادستي و افراد رده‌بالاي دولتي گسترده است. اين جريان در جايي که بتواند حتي اسناد بالادستي را به‌نفع مطامع تجاري و امنيتي خود و اجانب تغيير مي‌دهد؛ و در صورت عدم امکان، توليد تجاري و آلوده‌سازي مزارع کشور را براي محصولاتي که سلامت آنها هنوز مشخص نيست در دستور کار قرار داده است. اين جريان فشار زيادي را بر دانشمندان تراز اول عرصه بيوتکنولوژي و رسانه‌هاي منتقد وارد مي‌کند. اين جريان همچنين با صرف هزينه‌هاي هنگفت در عرصه رسانه‌هاي کشور و در همايشها و نشستهاي سياسي حضور دارد.
3. برخي مسئولان از يک مشکل عميق امنيتي غافلند؛ تکنولوژي توليد سازواره‌هاي ژني محصولات تراريخته در دنيا در انحصار صهيونيستهاست؛ سازواره ژني محصولات داخلي نيز توسط بنياد راکفلر ثبت پتنت شده و درصورت رهاسازي و مصرف عمومي اين محصول و همچنين پيوستن ايران به WTO، ايران ناچار به پرداخت غرامتي تأسف‌بارتر از «کرسنت» خواهد بود.


منبع مقاله : تسنيم نيوز
مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

بررسي و معرفي لامپ سيماران Margoth Mike go insta1 Christine Rawan server Caleb سالم زيبا Evelyn